Giải thể công ty

I. Thủ tục giải thể công ty

– Tư vấn cho quý khách hàng các quy định của pháp luật về giải thể công ty;

– Tư vấn soạn thảo các hồ sơ, biểu mẫu theo quy định của pháp luật về giải thể công ty;

– Kiểm tra, soát sét và hoàn thiện hồ sơ quyết toán thuế;

– Nộp hồ sơ quyết toán thuế và giải trình quyết toán thuế với cơ quan thuế;

– Nhận kết quả khóa mã số thuế doanh nghiệp tại cơ quan thuế;

– Thực hiện đăng thông báo giải thể công ty;

– Trả dấu tại cơ quan công an và nhận thông báo thu hồi dấu;

– Nộp hồ sơ giải thể tại cơ quan đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư;

– Nộp thông báo thu hồi dấu và nhận kết quả thu hồi giấy phép kinh doanh tại Sở Kế hoạc và Đầu tư;

– Kiểm tra, theo giỏi tiến trình; kịp thời thông báo cho quý công ty.

giải thể công ty

giải thể công ty

Continue reading

Advertisements

Quy trình bán doanh nghiệp tư nhân

Quy trình bán doanh nghiệp tư nhân

Trong quá trình hoạt động, kinh doanh vì một số lý do nào đó chủ doanh nghiệp, công ty  muốn bán doanh nghiệp tư nhân của mình. Hãy liên hệ với bravo, chúng tôi đảm bảo sẽ tư vấn, thực hiện các thủ tục một cách nhanh chóng, hiệu quả nhất và chi phí thấp nhất hiện nay.

bán doanh nghiệp tư nhân

bán doanh nghiệp tư nhân

Continue reading

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp

Trong thời hạn 7 ngày làm việc, tính từ ngày kết thúc việc giải thể doanh nghiệp và thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, công ty phải gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan quản lý đầu tư có thẩm quyền. Hồ sơ giải thể công ty gồm:
a) Quyết định giải thể hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định của Toà án tuyên bố giải thể doanh nghiệp;
b) Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;
c) Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết;
d) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư; Continue reading

Thay đổi thành viên sáng lập công ty

1. Tư vấn thay đổi thành viên sáng lập

– Công ty bravo sẽ tư vấn điều kiện trở thành thành viên công ty;
– Công ty bravo Tư vấn về trách nhiệm pháp lý, quyền và lợi ích của thành viên công ty;
– Công ty bravo Tư vấn điều kiện để thành viên tham gia vào ban lãnh đạo, người quản lý công ty;
– Công ty bravo Tư vấn trình tự, thủ tục bổ sung hoặc rút thành viên công ty;
– Công ty bravo Tư vấn các vấn đề về thuế thu nhập cá nhân liên quan đến việc thay đổi thành viên;
– Công ty bravo Tư vấn các rủi ro, tranh chấp có thể xảy ra liên quan đến việc thay đổi thành viên và cách thức hạn chế những rủi ro, tranh chấp đó. Continue reading

Dịch vụ giải thể doanh nghiệp nhà nước

Nội dung giải thể doanh nghiệp nhà nước.

1. Trình tự thực hiện giải thể doanh nghiệp nhà nước:

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ.

Doanh nghiệp chuẩn bị đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ.

– Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Kế hoạch và Đầu tư

– Vào giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

–  Trình tự:

Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

giải thể doanh nghiệp nhà nước

giải thể doanh nghiệp nhà nước

Continue reading

Giải thể công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Giải thể công ty có vốn đầu tư nước ngoài – Công ty tư vấn Bravolaw chuyên giải thể công ty, tư vấn giải thể công ty và giúp quý vị hoàn thành mọi thủ tục khác bao gồm đóng mã số thuế và mã số hải quan.

Giải thể công ty thường rất phức tạp, nhiều thủ tục và hồ sơ. Nhưng với Công ty tư vấnBravo điều đó không phải quá khó, các doanh nghiệp, công ty muốn giải thể hãy liên hệ tới Bravolaw để được tư vấn trực tiếp và thay mặt bạn chúng tôi hoàn thành mọi thủ tục hồ sơ giúp đẩy nhanh tiến độ giải thể và bạn không phải lo lắng cho hồ sơ.

thủ tục giải thể cong ty vốn đầu tư nước ngoài

thủ tục giải thể công ty vốn đầu tư nước ngoài

Continue reading

Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty

I. Các trường hợp thay đổi địa chỉ Công ty:

1.Thay đổi địa chỉ Công ty trong phạm vi cùng quận/huyện;
2.Thay đổi địa chỉ Công ty trong phạm vi cùng tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương
3.Thay đổi địa chỉ Công ty sang tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương khác.

II. Trình tự, thủ tục thay đổi địa chỉ Công ty

Continue reading

Thủ tục thay đổi giám đốc chi nhánh công ty

Công ty tư vấn bravo cung cấp dịch vụ thay đổi giám đốc chi nhánh công ty bao gồm:

I. Hồ sơ thay đổi giám đốc chi nhánh bao gồm:

1. Thông báo thay đổi giám đốc chi nhánh theo mẫu.

2. Biên bản họp hội đồng quản trị vềf việc thay đổi giám đốc chi nhánh, bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh mới;

3. Quyết định hội đồng quản trụ về việc thay đổi giám đốc chi nhánh;

4. Quyết định của hội đồng quản trị vể việc bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh;

5. CMND bản sao có chứng thực của Giám đốc chi nhánh mới;

6. Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc chi nhánh mới nếu pháp luật có quy định theo luật chuyên ngành.

thay đổi giám đốc chi nhánh công ty

thay đổi giám đốc chi nhánh công ty

Continue reading

Giải thể công ty hợp danh

I. Trình tự giải thể công ty hợp danh.

Quý khách hàng nộp hồ sơ tại bộ phận môt của, và nhận giấy hẹn trả kết quả.

Phòng đăng ký kinh doanh nhận hồ sơ từ bô phận một của, sau đó thụ lý hồ sơ và chuyển kết quả lại bộ phận một của.

Quý khách hàng nhận kết quả tại bộ phận một cửa.

II. Hồ sơ xin giải thể công ty hợp danh.

– Thông báo về việc giải thể công ty.

– Biên bản họp và quyết định của hội đồng thành viên về việc giải thể công ty hơp danh. Continue reading

Thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh

I.  Thủ tục thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh như sau:

1. Trước khi quý khách hàng đăng ký thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp, công ty phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.
2. Trong trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đã đăng ký, thì doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký.
3. Việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp. Continue reading