Giải thể doanh nghiệp

1.Hồ sơ giải thể doanh nghiệp bao gồm:

-Quyết định giải thể hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định của Toà án tuyên bố giải thể doanh nghiệp;
-Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;
-Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết;
-Giấy xác nhận của cơ quan thuế về việc đa hoàn thành các nghĩa vụ thuế;
-Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc huỷ con dấu;
-Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư;
-Ba số báo liên tiếp về việc giải thể doanh nghiệp đăng trên báo điện tử hoặc báo viết gồm các nội dung: Tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, số Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh, ngày cấp, nơi cấp ĐKKD…

giải thể doanh nghiệp

giải thể doanh nghiêp

2.Khoá mã số thuế doanh nghiệp:

Hồ sơ khoá mã số thuế bao gồm:
-Bản chính của Giấy chứng nhận đăng kí thuế;
-Bản sao của Biên bản thanh huỷ hoá đơn;
-Bản sao của Quyết định về việc giải thể, sát nhập, phá sản…
-Bản sao giấy nộp tiền đối với thuế phải nộp sau khi quyết toán;

3.Trả dấu pháp nhân:

Hồ sơ trả dấu pháp nhân bao gồm:
-Công văn xin trả dấu pháp nhân;
-Bản sao Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp;
-Bản sao thông báo khoá mã số thuế;
-Giấy chứng nhận đăng kí mẫu dấu;

Tham khảo thêm: tạm ngừng kinh doanhThủ tục thay đổi tên công ty

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s