Tạm ngừng kinh doanh

Bravolaw hướng dẫn các công ty, các doanh nghiệp các bước tiến hành thực hiện việc thủ tục  tạm ngừng kinh doanh công ty như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ tại bộ phận 1 cửa Chi Cụ Thuế

– Nộp công văn xin xác nhận không nợ thuế tại chi cục thuế.
– Sau 5 ngày làm việc đến Đội cưỡng chế Nợ lấy kết quả.
– Khi có công văn xác nhận không nợ Thuế, thực hiện tiếp bước 2.

tạm ngưng kinh doanh

Tạm ngừng kinh doanh

Bước 2: Nộp tại Sở kế hoạch đầu tư

– Cần chuẩn bị 3 bộ hồ sơ gồm:
– Công văn xin tạm ngừng.
– Biên bản họp hội đồng thành viên (cổ đông).
– Quyết định tạm ngừng.
– Giấy phép kinh doanh (bản photo).
– Công văn xác nhận không nợ Thuế.
– Khi có Giấy xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ tạm ngừng của Sở kế hoạch Đầu tư thực hiện tiếp Bước 3.

Bước 3: Nộp lại tại bộ phận 1 cửa chi cụ thuế.

Nộp tại chi Cục Thuế 02 bộ hồ sơ còn lại kèm theo giấy xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ tạm ngừng của Sở kế hoạch đầu tư.

Lưu ý:
– Doanh nghiệp chỉ được tạm ngừng tối đa 2 lần, mỗi lần tạm ngừng là 12 tháng. sau khi hết thời gian tạm ngừng doanh nghiệp phải hoạt động trở lại, hoặc nếu không hoạt động thì phải giải thể, chuyển nhượng …
– Trong thời gian tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp không được ký kết hợp đồng, không được xuất hóa đơn hay bất kỳ giao dịch nào khác.
– Trong thời gian tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp không phải nộp thuế môn bài và các loại thuế khác..

Dịch vụ khác: Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh công ty cổ phầnThủ tục đăng ky hộ kinh doanh cá thể

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s