Thủ tục thay đổi người đại diện cho công ty

Thay đổi đăng ký kinh doanh là việc làm thường gặp đối các công ty, và thủ tục thay đổi người đại diện là một trong những thay đổi mang tính chất phức tạp nhất, hãy để bravolaw tư vấn giúp bạn các thủ tục hồ sơ trước và sau khi thay đổi người đại diện.

I. Người đại diện là gì

Theo Bộ luật dân sự, đại diện là việc mà một người (sau đây gọi là người đại diện) nhân danh và vì lợi ích của người khác (sau đây gọi là người được đại diện) xác lập, thực hiện các giao dịch dân sự trong phạm vi đại diện.
Không chỉ cá nhân, mà pháp nhân (công ty, tổ chức xã hội …) hoặc chủ thể khác đều có quyền và có thể xác lập, thực hiện các giao dịch dân sự ( như mua bán hàng hóa, ký hợp đồng cho thuê nhà …) thông qua người đại diện của mình.
Tuy nhiên, cá nhân không được để người khác đại diện cho mình trong trường hợp mà pháp luật quy định họ phải tự mình xác lập, thực hiện giao dịch đó. (Thông thường, đây là những giao dịch liên quan đến quyền nhân thân – vốn có đặc tính không thể chuyển giao cho người khác được. Ví dụ : một người chồng không thể ủy quyền cho một người khác đại diện để “làm chồng” đối với … người vợ của mình !).
Việc phát sinh quan hệ đại diện được xác lập theo hai hình thức : do pháp luật qui định hoặc theo sự uỷ quyền.

thay đổi người đại diện theo pháp luật

 

thay đổi người đại diện theo pháp luật

II. Hồ sơ thay đổ người đại diện bao gồm

1. Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty, doanh nghiệp do Chủ tịch Hội đồng quản trị ký.
2. Quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật do Chủ tịch Hội đồng quản trị ký (có thể tham khảo mẫu).
3. Các Biên bản họp đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật có chữ ký của chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc có chữ ký của các cổ đông dự họp (có thể tham khảo mẫu).
4- Giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo pháp luật mới của công ty:
– Người Việt Nam: Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) còn hiệu lực;
– Quốc tịch nước ngoài: Bản sao hợp lệ hộ chiếu còn hiệu lực; Bản sao hợp lệ Giấy phép sử dụng lao động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.
(CMND có ngày cấp không quá thời hạn 15 năm, hộ chiếu phải còn hạn sử dụng và không bong, tróc, nhòe số)
5. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và bản chính Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.
6. Xuất trình bản chính Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh hoặc bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.

tags: thủ tục thay đổi tên công ty, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh các thể

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s