Giải thể công ty hợp danh

I. Trình tự giải thể công ty hợp danh.

Quý khách hàng nộp hồ sơ tại bộ phận môt của, và nhận giấy hẹn trả kết quả.

Phòng đăng ký kinh doanh nhận hồ sơ từ bô phận một của, sau đó thụ lý hồ sơ và chuyển kết quả lại bộ phận một của.

Quý khách hàng nhận kết quả tại bộ phận một cửa.

II. Hồ sơ xin giải thể công ty hợp danh.

– Thông báo về việc giải thể công ty.

– Biên bản họp và quyết định của hội đồng thành viên về việc giải thể công ty hơp danh.

– Danh sách chủ nợ, số nợ phải thanh toàn bao gồm nợ thuế, nợ bảo hiểm xã hội.

– Bản danh sách người lao động và quyền lợi của ngườ lao động.

– Giấy xác nhận của ngân hàng nơi công ty mở tài khoản việc hoàn tất khóa tài khoản(nêu chưa mở thì phải cam kết chưa mở tài khoản ngân hàng).

– Các giấy tờ chứng minh đã đăng thông báo giải thể công ty theo quy định.

– Giấy chứng nhận của công an về việc đã công ty đã nộp và hủy con dấu(trường hợp chưa có con dấu, phải có xác nhận cơ quan thuế).

– Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký doanh nghiệp.

– Báo cáo việc thực hiện thủ tục giải thể, trong đó cam kết thanh toán các khoản nợ và giải quyết quyền lợi của nhân viên.

– Trong trường hợp công ty có chi nhánh, văn phòng đại diện phải nộp kèm theo hồ sơ giải thể, chấn dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện.

Xem thêm: Hồ sơ chia tách doanh nghiệp, dịch vụ giải thể công ty

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s