Thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh

I.  Thủ tục thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh như sau:

1. Trước khi quý khách hàng đăng ký thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp, công ty phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.
2. Trong trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đã đăng ký, thì doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký.
3. Việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp.

II. Tiến hành nộp hồ sơ thay đổi địa chỉ trụ sở chính:

– Bước 1:
Tiến hành nộp hồ sơ xin xác nhận tình trạng thuế tại chi cục thuế nới công ty đặt trụ sở chính – nếu là chuyển trụ sở công ty khác quận, huyện.
– Bước 2:
Tiến hành Nộp hồ sơ thay đổi trụ sở công ty tại phòng đăng ký kinh doanh (5 ngày có kết quả thay đổi trụ sở chính).
– Bước 3:
Nộp hồ sơ khắc đổi con dấu pháp nhân nếu thay đổi trụ sở công ty khác quận, huyện (5 ngày có con dấu mới).

Quý khách hàng có thể tham khảo: quy trình bán công ty, dịch vụ giải thể công ty

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s