Thủ tục thay đổi giám đốc chi nhánh công ty

Công ty tư vấn bravo cung cấp dịch vụ thay đổi giám đốc chi nhánh công ty bao gồm:

I. Hồ sơ thay đổi giám đốc chi nhánh bao gồm:

1. Thông báo thay đổi giám đốc chi nhánh theo mẫu.

2. Biên bản họp hội đồng quản trị vềf việc thay đổi giám đốc chi nhánh, bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh mới;

3. Quyết định hội đồng quản trụ về việc thay đổi giám đốc chi nhánh;

4. Quyết định của hội đồng quản trị vể việc bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh;

5. CMND bản sao có chứng thực của Giám đốc chi nhánh mới;

6. Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc chi nhánh mới nếu pháp luật có quy định theo luật chuyên ngành.

thay đổi giám đốc chi nhánh công ty

thay đổi giám đốc chi nhánh công ty

II. Công ty tư vấn bravo tư vấn quy định của Pháp luật về chi nhánh bao gồm:

Tư vấn miễn phí cho khách hàng các vấn đề liên quan đến hoạt động Thay đổi giám đốc chi nhánh như:

– Tư vấn những quy định của pháp luật về về việc Thay đổi giám đốc chi nhánh;

– Tư vấn điều kiện trở thành người đại diện theo pháp luật của chi nhánh;

– Tư vấn về trách nhiệm pháp lý, quyền và lợi ích của người đại diện theo pháp luật của chi nhánh;

– Tư vấn các Thủ tục Thay đổi giám đốc chi nhánh;

– Tư vấn sự khác nhau giữa chi nhánh và văn phòng giao dịch;

– Tư vấn các nội dung khác có liên quan.

Xem thêm: Thủ tục tạm ngừng hoạt động của Công ty cổ phầnGiấy phép quảng cáo thực phẩm chức năng, thủ tục chia tách công ty

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s