Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty

I. Các trường hợp thay đổi địa chỉ Công ty:

1.Thay đổi địa chỉ Công ty trong phạm vi cùng quận/huyện;
2.Thay đổi địa chỉ Công ty trong phạm vi cùng tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương
3.Thay đổi địa chỉ Công ty sang tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương khác.

II. Trình tự, thủ tục thay đổi địa chỉ Công ty

1. Công ty thay đổi địa chỉ trong phạm vi cùng quận/huyện:

Không cần làm hồ sơ xin xác nhận tình trạng thuế và không cần thực hiện thủ tục xác nhận thay đổi địa chỉ vì không có sự thay đổi về Đơn vị quản lý thuế.

2. Công ty thay đổi địa chỉ trong phạm vi cùng tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương: 03 bước

Bước 1
Nộp hồ sơ xin xác nhận tình trạng thuế tại chi cục thuế nới doanh nghiệp đặt trụ sở chính – nếu là chuyển trụ sở công ty khác quận, huyện (Chi tiết: Danh mục hồ sơ xin xác nhận tình trạng thuế)

Bước 2
Nộp hồ sơ thay đổi trụ sở công ty tại phòng đăng ký kinh doanh (Chi tiết: Danh mục hồ sơ thay đổi địa chỉ Công ty)

Bước 3
Nộp hồ sơ khắc đổi con dấu pháp nhân nếu thay đổi trụ sở công ty khác quận, huyện (Chi tiết: Danh mục hồ sơ khắc đổi con dấu pháp nhân)

III. Các thủ tục cần tiến hành sau khi thay đổi địa chỉ Công ty:

1.Nộp tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế (Mẫu 08-MST) tại Chi cục thuế nơi Công ty đặt trụ sở mới.
2.Nộp Thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn (Mẫu TB/04AC) tại Chi cục thuế nơi Công ty đặt trụ sở mới (Nếu Công ty đã phát hành hóa đơn GTGT và thông báo phát hành);
3.Khắc con dấu địa chỉ mới để in lên hóa hóa đơn GTGT trong trường hợp Công ty vẫn muốn sử dụng hóa đơn GTGT cũ.

Quý khách có thể tham khảo thêm: Thủ tục thay đổi giám đốc chi nhánh công ty, hợp nhất doanh nghiệp tư nhân, giải thể công ty tnhh

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s