Dịch vụ giải thể doanh nghiệp nhà nước

Nội dung giải thể doanh nghiệp nhà nước.

1. Trình tự thực hiện giải thể doanh nghiệp nhà nước:

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ.

Doanh nghiệp chuẩn bị đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ.

– Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Kế hoạch và Đầu tư

– Vào giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

–  Trình tự:

Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

giải thể doanh nghiệp nhà nước

giải thể doanh nghiệp nhà nước

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ thì công chức Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả hướng dẫn doanh nghiệp hoàn chỉnh lại hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì công chức Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả viết phiếu hẹn cho doanh nghiệp.

Bước 3. Xử lý hồ sơ.

– Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả chuyển hồ sơ cho phòng Đăng ký kinh doanh xử lý.

– Phòng Đăng ký kinh doanh thẩm định hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ không đảm bảo qui định, sau 02 ngày làm việc kể từ ngày Phòng nhận được hồ sơ từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Phòng có văn bản thông báo chuyển Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả gửi doanh nghiệp yêu cầu bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ. Thời gian doanh nghiệp hoàn chỉnh hồ sơ không tính vào thời gian xử lý của thủ tục.

+ Nếu hồ sơ đảm bảo qui định, Phòng ra thông báo thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và xoá tên doanh nghiệp trong sổ đăng bạ doanh nghiệp

Bước 4. Trả kết quả.

– Gửi thông báo thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp bằng đường công văn.

2. Hồ sơ giải thể công ty nhà nước.

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

– Quyết định giải thể công ty của cơ quan có thẩm quyền (01 bản photo công chứng).

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (01 Bản gốc).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

3. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Luật Doanh nghiệp Nhà nước số 14/2003/QH 11 ngày 26/11/2003 có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo

– Nghị định số 180/2004/NĐ-CP ngày 28/10/2004 về thành lập mới, tổ chức lại, giải thể doanh nghiệp Nhà nước có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo

– Thông tư số 04/2005/TT-BKH ngày 17/8/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục, thành lập mới, tổ chức lại, đăng ký kinh doanh và giải thể doanh nghiệp nhà nước có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo

– Quyết định số 2429/2007/QĐ-UBND ngày 14/8/2007 quy định các loại phí và lệ phí thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND tỉnh.

Tham khảo thêm:  Thủ tục thay đổi trụ sở văn phòng đại diện Giải thể công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s